Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Κριτική προσέγγιση πτυχών του θεσμικού πλαισίου. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα σήμερα. Λόγος και αντίλογος», που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 20 Νοεμβρίου 1999.