Τεκμηριωμένη πολιτική υγείας. Εισήγηση στην εκδήλωση με θέμα «Τεκμηριωμένη Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα – Είναι εφικτή;» που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 26.06.2019