Τι πρέπει να αλλάξει στο Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο; Εισήγηση στην εκδήλωση της Επιτροπής Διαλόγου και Θέσεων για τις Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις με τίτλο «Οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για μια νέα αρχή στη χώρα», Αθήνα 6.6.2016.