Τουρισμός υγείας, προσβασιμότητα και άτομα με αναπηρία