Το κοινωνικό έλλειμμα μετά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 19.4.2005.