Το μέλλον της εργασίας και ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος σε συνθήκες κρίσης. Ομιλητής στην εκδήλωση με θέμα “100 χρόνια ΓΣΕΕ: μνήμη και μέλλον των συνδικάτων” που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εργασίας και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα, 2.10.2018