Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις και οι δυνατότητες εφαρμογής του στην υγεία. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με θέμα: «Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Υγεία», Αθήνα 14-17.12.2005.