Το Συνταγματικό momentum της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την κρίση. Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: «Η διάσωση του ευρώ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που διοργανώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων και το Ίδρυμα Friedrich Ebert, Αθήνα 19.4.2013.