Ψηφιακός μετασχηματισμός και κοινωνικά δικαιώματα. Εισήγηση στην εκδήλωση με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στις Τράπεζες και επιπτώσεις στην Απασχόληση» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ, Θεσσαλονίκη, 06.11.2019