Ψηφιοποίηση και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα. Εισήγηση  στην εκδήλωση «Νέες τεχνολογίες  στις Τράπεζες και επιπτώσεις στην απασχόληση» του Ινστιτούτου Εργασίας ΟΤΟΕ, Αθήνα 13.2.2018.