Εισήγηση με τίτλο: Οι Αναθεωρήσεις του 2008 και του 2019 και οι άτυπες συνταγματικές μεταβολές που συντελέστηκαν στο μεταξύ απομείωσαν ή σεβάστηκαν το κεκτημένο της αναθεώρησης του 2001; στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με θέμα: Η Αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια και δυο αναθεωρήσεις μετά, στις 13.12.2021