Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Οργανισμούς

1. Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (από το 2010).
2. Αντιπρόεδρος του European Insitute of Social Security (από το 2008 μέχρι το 2011).
3. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Επιστημών (από το 2008).
4. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων (από το 1996).
5. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (από το 1997).
6. Μέλος του European Institute of Social Security (από το 1998).
7. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (από το 1995) και του Διοικητικού Συμβουλίου (από το 2005) του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.
8. Μέλος του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης (από το 2016).
9. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από το 2005 μέχρι τον Ιούλιο του 2011).