Συναφές Επαγγελματικό-Επιστημονικό Έργο

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος (2020)

Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (2020)

Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους (2020).

Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την Πρόταση ενός νέου Ασφαλιστικού Συστήματος (2015).

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διατραπεζικού Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Ο.Τ.Ο.Ε. (2014-2020).

Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Αύγουστος 2015).

Από το Φεβρουάριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2016, Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Ιούλιο του 2011 διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ.
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2000-2006 και 2019-σήμερα), που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κύρια αποστολή της ΕΕΔΑ είναι η συνεχής ενημέρωση, η προώθηση της έρευνας και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ.

Από τον Απρίλιο του 2005, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Από το Σεπτέμβριο του 2003 έως το Μάρτιο του 2004, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αθηνών.

Από τον Μάιο του 2008, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της EUROPA DONNA HELLAS, που αποτελεί το ελληνικό forum της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τον Καρκίνο του Μαστού.

Από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2004, αναπληρωματικό μέλος του Επιστημονικού – Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Από τον Απρίλιο του 2000 έως το Ιούνιο του 2003, αναπληρωματικό μέλος στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών, που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αρμόδιο για την επιστημονική συνδρομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της σωφρονιστικής πολιτικής.

Από τον Απρίλιο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2008, εμπειρογνώμονας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ομάδα εργασίας για την ανώτατη εκπαίδευση.

Από τον Απρίλιο του 2005, νομικός σύμβουλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τον Οκτώβριο του 1999 έως τον Ιανουάριο του 2000, μέλος στην Επιτροπή Ανασχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Από τον Οκτώβριο του 1999 έως τον Φεβρουάριο του 2000, μέλος στην Επιτροπή μελέτης, επεξεργασίας και υποβολής προτάσεων επί θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού, που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και είχε ως αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και τον καθορισμό διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης διδασκόντων και σπουδαστών.