Σύνταξη Επιστημονικών Περιοδικών και Εκδοτικές Σειρές

 

1.Co-Editor της επιστημονικής σειράς Routledge Series in Comparative Constitutional Change του διεθνούς εκδοτικού οίκου Routledge
2. Διευθύνω από το 2014 σε συνεργασία με τον Γ. Τασόπουλο την επιστημονική σειρά του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου "ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΥΡΩΠΗ" σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κριτική.
3. Διευθύνω από το 2010 σε συνεργασία με τον Γ. Τασόπουλο την επιστημονική σειρά «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», εκδόσεις Παπαζήση.
4. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου – Lex Sportiva» από το 2009
5. Μέλος της Γραμματείας Σύνταξης της τριμηνιαίας επιστημονικής επιθεώρησης «Δικαιώματα του Ανθρώπου» των εκδοτικών οίκων Αντ. Ν. Σάκκουλα και Bruylant, από το πρώτο τεύχος (1999) μέχρι σήμερα.
6. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της σειράς του Συμβουλίου της Ευρώπης «Το Σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη», εκδόσεις Παπαζήση, από το 1999.
7. Διευθύνω από το 2005 την επιστημονική σειρά «Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές» , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν εκδοθεί δέκα τόμοι.
8. Είμαι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία», εκδόσεις Παπαζήση, από το 2007.
9. Διευθύνω την επιστημονική σειρά «Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας» , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν εκδοθεί τέσσερις τόμοι.