Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα. Ο κόσμος μετά τον Covid-19

(192 σελ., εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα 2020)

Περίληψη
 
Η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη και τον επιταχυντή για την επιβολή και την επικράτηση μιας σειράς πρακτικών, περιορισμών και συμπεριφορών, που δεν ήταν άγνωστες στις τεχνολογικά
αναπτυγμένες κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, το Διαδίκτυο και η κουλτούρα του, η τηλεργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι κοινωνίες της επιτήρησης, οι βιοϊατρικοί πειραματισμοί, οι μεταμορφώσεις του δημόσιου χώρου, οι ψηφιακές ανισότητες, η υποχώρηση επιμέρους δικαιωμάτων και οι περιβαλλοντικές διακινδυνεύσεις έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο από τα τέλη του 20ού αιώνα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος» που αναδύθηκε με την πανδημία;
 
Το νέο βιοπολιτικό παράδειγμα που αναδύεται είναι κατασκευασμένο από υλικά που προϋπήρχαν. Η βιοπολιτική πειθάρχηση του κράτους πρόληψης, η εξάπλωση των τεχνολογιών επιτήρησης, η απορρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης, η τεχνοκρατική στροφή της μεταδημοκρατίας, η απονεύρωση του κοινωνικού κράτους, η άνοδος του δεξιού λαϊκισμού και ο εικονιστικός κόσμος της διαδικτυακής χειραγώγησης ήταν ήδη εδώ. Με την πανδημία το πρόσωπο του νέου Λεβιάθαν αποκαλύπτεται και από αόρατος γίνεται πλέον ορατός.
 

Συνέντευξη στο “insidestory” με αφορμή την έκδοση του βιβλίου. 

Συνέντευξη στη “lifo” με αφορμή την έκδοση του βιβλίου.

Βιβλιοκριτική του Νίκου Μπακουνάκη στην εφημερίδα “Το Βήμα”.

Στις προτάσεις της “lifo”. 

Βιβλιοκριτική του Κυριάκου Σουλιώτη στην “Athens Voice”. 

Βιβλιοκριτική του Γιώργου Καραβοκύρη στην “Bookpress”. 

Βιβλιοκριτική του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα “Τα Νέα”. 

Βιβλιοκριτική του Δημήτρη Χριστόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών. 

Συνέντευξη στο site “GreceHebdo” με αφορμή την έκδοση του βιβλίου.

Συνέντευξη στο “Βήμα της Κυριακής” με αφορμή την έκδοση του βιβλίου. 

Βιβλιοκριτική του Στέφανου Δημητρίου με αφορμή την έκδοση του βιβλίου.

Βιβλιοκριτική της Φερενίκης Παναγοπούλου-Κουτνατζή, με τίτλο: Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο του Ξενοφώντα Κοντιάδη «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα – Ο κόσμος μετά τον Covid-19», στο: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 4/2019, σελ. 1294-1299.

Συνέντευξη στο περιοδικό “Σχεδία”, τεύχος 86, Νοέμβριος 2020

Στις προτάσεις της bookpress

Βιβλιοκριτική της Φώφης Γεννηματά στην εφημερίδα “Τα Νέα”