Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα. Ο κόσμος μετά τον Covid-19