Συνέντευξη στον Φιλελεύθερο της Κύπρου, 20.09.2020