Υποχρεωτικός εμβολιασμός και Σύνταγμα. Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα «Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected – the Post Covid-19 Era» που διοργάνωσε το American-Hellenic Chamber of Commerce, 16.09.2020