Άρθρα

Ελεύθερη εντολή και κομματική πειθαρχία. Η πολιτική αξιοπιστία ως κριτήριο θεσμικής συμπεριφοράς του βουλευτή. Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχη 23-24/1996, σελ. 169-184.

Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχη 23-24/1996, σελ. 169-184.

Οι νέες ρυθμίσεις προστασίας του δικαιώματος στην υγεία: Συνταγματική αξιολόγηση με άξονες τη φιλελεύθερη και την κοινωνική αντίληψη για την υγεία. Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 20/1995, σελ. 56-69.

Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 20/1995, σελ. 56-69.