Άρθρα

Η σταθεροποιητική λειτουργία των κοινωνικών δικαιωμάτων: Το παράδειγμα του κοινωνικού κεκτημένου. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, τεύχος 2/1999, σελ. 199-221.

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", τεύχος 2/1999, σελ. 199-221.

Δεσμεύσεις και αυτοπεριορισμός της δεύτερης αναθεωρητικής Βουλής. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, τεύχος 6/1999, σελ. 1055-1070.

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", τεύχος 6/1999, σελ. 1055-1070.

Aspects of the Institutional Protection of Family in Greece στον τόμο: Foundation for the Child and the Family, European Forum, Family – Europe – 21st Century. Visions and Institutions, Nea Synora, Athens 1999, σελ. 608-615.

στον τόμο: Foundation for the Child and the Family, European Forum, Family – Europe – 21st Century. Visions and Institutions, Nea Synora, Athens 1999, σελ. 608-615.

The Impact of the European Court of Justice on the Protection of Fun-damental Rights (στην αγγλική και τη ρωσική) στον τόμο: Centre for European Constitutional Law, Support to the Constitutional Court in Tashkent, Seminar Lectures, Tashkent 1998, σελ. 37-58.

(στην αγγλική και τη ρωσική) στον τόμο: Centre for European Constitutional Law, Support to the Constitutional Court in Tashkent, Seminar Lectures, Tashkent 1998, σελ. 37-58.

Όψεις της θεσμικής προστασίας της οικογένειας στην Ελλάδα. Εγγυήσεις και εφαρμογές στον τόμο: Ίδρυμα για το παιδί και την οικογένεια, Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 20-22 Μαΐου 1998) με θέμα: «Οικογένεια – Ευρώπη – 21ος αιώνας: Όραμα και Θεσμοί», Αθήνα 1998, σελ. 640-648.

στον τόμο: Ίδρυμα για το παιδί και την οικογένεια, Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 20-22 Μαΐου 1998) με θέμα: «Οικογένεια – Ευρώπη – 21ος αιώνας: Όραμα και Θεσμοί», Αθήνα 1998, σελ. 640-648.

Τοπική κοινωνία και κρατικός σχεδιασμός. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της κρατικής πολιτικής. Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 21/1996, σελ. 110-115.

Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 21/1996, σελ. 110-115.

Ελεύθερη εντολή και κομματική πειθαρχία. Η πολιτική αξιοπιστία ως κριτήριο θεσμικής συμπεριφοράς του βουλευτή. Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχη 23-24/1996, σελ. 169-184.

Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχη 23-24/1996, σελ. 169-184.

Οι νέες ρυθμίσεις προστασίας του δικαιώματος στην υγεία: Συνταγματική αξιολόγηση με άξονες τη φιλελεύθερη και την κοινωνική αντίληψη για την υγεία. Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 20/1995, σελ. 56-69.

Νέα Κοινωνιολογία, τεύχος 20/1995, σελ. 56-69.