Άρθρα

Υποχρεωτικότητα του εμβολίου και διοικητικά πρόστιμα με ηλικιακό κριτήριο, σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου, www.syntagmawatch.gr, 01/12/2021

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας, στον τόμο: Θ. Γεωργακόπουλος (επίμ.), Δέκα μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα, Καστανιώτης 2021, σ. 29-44

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους εργαζόμενους, προνόμια και κυρώσεις (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο: Δίκαιο Τεχνολογίας και επικοινωνίας, 2/2021, σελ. 201-203.

Προοίμιο, στον τόμο: Ι. Σαρμάς, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος (επιστ. δ/νση), ΕΣΔΑ: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, (σελ. 5-23, Σάκκουλας, 2021).

Επίμετρο στο βιβλίο του Θανάση Διαμαντόπουλου: “Θανατική ποινή ή σωφρονιστική πολιτική; Σε μια κοινωνία που επιδιώκει ασφάλεια και δικαιοσύνη”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 77-79.

Ο νέος θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, www.syntagmawatch.gr, 23/4/2021

Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας σε ραδιοφωνικό σταθμό-Γνωμοδότηση στο: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2021, σελ. 134-141.

Δικαιώματα και Πανδημία, στο: Δικαιώματα του ανθρώπου. Επιθεώρηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 84/2020, Σάκκουλας, σελ. 315-320.

Μια πρόταση για τις υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη, (σε συνεργασία με τους K. Αθανασάκης, E. Θηραίος, K. Σουλιώτης, Ι. Κυριόπουλος), στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2020, 37(5):583-587

Comparative Constitutional Change: A New Academic Field (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), στον τόμο: Handbook of Comparative Constitutional Change, Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou(Eds), Routledge Handbook, 2020, σελ. 1-21.

Πανδημία, κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Κράτος και Σύνταγμα μπροστά στην υγειονομική κρίση (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2020, σελ. 17 επ.

Μετάφραση στα ελληνικά του εργαλείου δεικτών φόρτου εργασίας για τις ανάγκες σε προσωπικό (Workload Indicators of Staffing Needs), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (σε συνεργασία με τους Φ. Γιαλαμά, Μ. Σαρίδη, Π. Πρεζεράκο, Γ. Πολλάρη, K. Σουλιώτη), στο περιοδικό “Archives of Hellenic Medicine”, τεύχος 36/2019, σελ.1-10