Άρθρα

Αποκλεισμός της συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές. Συνταγματικά και πολιτικά διλήμματα, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 96/2023, Σάκκουλας, σελ. 339-344.

Η θέσπιση και η σημασία του Συντάγματος του Άστρους, στον τόμο: Ἐν Ἄστρει, Ἡ Ἐθνική Δευτέρα τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις 29 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823, επιστ. επιμ. Δρ. Σμαράγδα Ι. Αρβανίτη, εκδ. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και συγγραφείς, 2023, σελ. 101-109

Kouris G., Trompoukis C., Contiades X., Philalithis A. Health reform initiatives in the Interwar era: The case of Greece and the role of the League of Nations Health Organization, Acta medico-historica Adriatica 2023 21(1):115-140

Δοκιμασία και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Υπό το πρίσμα του εγγυητισμού του Αρ. Μάνεση, Περιοδικό e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, τχ. 7/2023, σ. 322-331, https://www.epoliteia.gr/

Ανάλυση του άρθρου 25 Σ., στην ηλεκτρονική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Συντάγματος (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), https://www.syntagmawatch.gr/to-syntagma-mou/syntagma-kata-arthro-ermineia/, 2023

Ανάλυση των άρθρων 30, 32, 37, 38, 84 και 110 Σ., στην ηλεκτρονική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Συντάγματος, https://www.syntagmawatch.gr/to-syntagma-mou/syntagma-kata-arthro-ermineia/, 2023

Η σημασία των επαναστατικών Συνταγμάτων του 1821 για τον δημοκρατικό συνταγματισμό, στον τόμο: Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου, επιμ. Στ. Περράκης, εκδ. Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 2022, σελ. 177-184

Proportional to the Aim of Health Protection: Post-pandemic Paradigm Shifts, (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στον τόμο Liber Amicorum Danny Pieters, 2022, σελ. 240-247

Το δικαίωμα αντίστασης στο όριο μεταξύ δικαίου και πολιτικής. Επίμετρο στο βιβλίο του Φ. Σπυρόπουλου, Το Δικαίωμα Αντίστασης, 2022, σελ. 157-165.

Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και οι δικαιοκρατικές επιπτώσεις του, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 94/2022, Σάκκουλας, σελ. 887-892.

Πανδημία, δημόσιος χώρος και ιδιωτικότητα, σελ. 537-543, στον τόμο: Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 2022

Το μετέωρο βήμα από τον συναινετικό στον συγκρουσιακό κοινοβουλευτισμό. Συγκρίνοντας τις αναθεωρήσεις του 2001 και του 2019, Περιοδικό e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, τχ. 2/2022, https://www.epoliteia.gr/