Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/86/2001. Δίγλωσση έκδοση με CD-ROM.

Εισαγωγή-Επιμέλεια Δ.Θ. Τσάτσος, Ξ.Ι. Κοντιάδης (227 σελ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001).

{gallery}eksofylla/27{/gallery}

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 

Εισαγωγή-Επιμέλεια Δ.Θ. Τσάτσος, Ξ.Ι. Κοντιάδης (227 σελ., εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001).

{gallery}eksofylla/27{/gallery}

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 

 

Ο παρών τόμος περιέχει το ακόλουθο υλικό:
α. το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
β. επιλεγμένη βιβλιογραφία για την ολοκληρωθείσα αναθεωρητική διαδικασία και καθ’ ύλην ευρετήριο άρθρων, ώστε να αποτυπώνεται η συνέχεια του επιστημονικού διαλόγου και να διευκολύνεται η περαιτέρω προώθησή του,
γ. ένα εύχρηστο CD ROM, στο οποίο περιέχονται τα σημαντικότερα –συνταγματικά εν ευρυτάτη εννοία– κείμενα στον ευρωπαϊκό χώρο. Το CD ROM επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εκτενή κείμενα, τα οποία παραθέτει, καθώς και την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων με τις οποίες συνδέει τον ερευνητή.