Ελλειμματική Δημοκρατία – Η περίπτωση της Ελλάδας. Εισήγηση σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, με τίτλο: “Η ιδέα της δημοκρατίας – Απαρχή και Παρόν”, Αθήνα 8-9.10.2009.