Εισηγήσεις – Ομιλίες

Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου των Νίκου Παπαδάκη, Μαρίας Δρακάκη, Σοφίας Σαριδάκη, Ο βαθμός απελπισίας, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ι. Σιδέρη, την 1η Απριλίου 2022

Εισήγηση με τίτλο “Ελεύθερη χρήση” παράνομων αποδεικτικών μέσων και ελευθερία του λόγου, στο Συνέδριο “Σύγχρονες προκλήσεις και ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων”, που διοργάνωσε η ELSA Greece, στις 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2022.

Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Δρίτσα, Πανδημιολόγιον Homo Novus Epidemicus, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Παπαζήση, στις 21.03.2022

Εισήγηση στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: “Η στρατιωτική δικαιοσύνη μετά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Προκλήσεις και προοπτικές” που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στις 24.2.2022

Εισήγηση στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου των Γ. Κυριόπουλου, Δ. Σταύρου, Κ. Αθανασάκη, Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας Covid-19, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Παπαζήση, στις 10.02.2022

Εισήγηση με τίτλο “Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Νομικές και ιατρικές διαστάσεις”, στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, στις 24.01.2022

Εισήγηση στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Bασιλικής Μελέτη, Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση: Η ισότητα στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, στις 16.12.2021

Εισήγηση με τίτλο: Οι Αναθεωρήσεις του 2008 και του 2019 και οι άτυπες συνταγματικές μεταβολές που συντελέστηκαν στο μεταξύ απομείωσαν ή σεβάστηκαν το κεκτημένο της αναθεώρησης του 2001; στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, με θέμα: Η Αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια και δυο αναθεωρήσεις μετά, στις 13.12.2021

Εισήγηση με τίτλο “Βιοπολιτική και δικαιώματα στην πανδημία”, στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που διοργάνωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, στις 13.12.2021.

Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Λουκά Θ. Αποστολίδη, Μαρτυρία από το ματωμένο φοιτητικό κίνημα, (εκδ. Ιωλκός), Aθήνα 11.12.2021.

Εισήγηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΣΑΜΕΑ για τον σχολιασμό της έρευνας με τίτλο: «Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ» στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

Εισήγηση στην εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον 21ο Αιώνα», με αφορμή την έκδοση του συλλογικού έργου Ι. Σαρμά/Ξ. Κοντιάδη/Χ. Ανθόπουλου (επιστ. δ/νση) «ΕΣΔΑ: κατ’ άρθρο ερμηνεία» την 1η Νοεμβρίου 2021.