Άλλες Δημοσιεύσεις

Πρόλογος στο βιβλίο της Βασιλικής Μελέτη “Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση. Η ισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 17-21.

Πρόλογος στο βιβλίο της Παρασκευής Δραμαλιώτη: “Το επιτελικό κράτος. Ρυθμιστική συνοχή και συντονισμός στο Κέντρο Διακυβέρνησης”, εκδ. Παπαζήσης 2020, σελ. 11-20.

Πρόλογος στο βιβλίο του Α. Κουτσόλαμπρου, Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ. Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών, Νομική Βιβλιοθήκη 2020, σελ. IX-XIV.

Πρόλογος στον τόμο: Ε. Μπαλτά (επιμ.) Δημόσια Διακυβέρνηση. Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλα, 2019, σελ. V-VI. Σε συνεργασία με Β. Κέφη και Σ. Κτιστάκη.

Πρόλογος στο βιβλίο της Β. Γεωργοπούλου, Κοινοβουλευτική αντιπολίτευση – Θεσμικές διαστάσεις και πολιτική πράξη 1975-2015, εκδ. Παπαζήσης, 2019, σελ. 13-16

Πρόλογος στο βιβλίο του Α. Κουτσόλαμπρου, Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ. Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών, Νομική Βιβλιοθήκη 2020

Πρόλογος στο βιβλίο του Ι. Σαρμά, “Η δίκαιη ισορροπία” – Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκδ. Σάκκουλα, 2018, σελ. VII-XI

Γιάννης Κυριόπουλος: σήμερα πιο επίκαιρος, πιο διαυγής και πιο αναγκαίος παρά ποτέ, στον Τιμητικό Τόμο: Κ. Σουλιώτη (επιμ.), Για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ σε Επίτιμο Διδάκτορα, εκδ. Παπαζήση 2017, σελ. 17-22.

Πρόλογος στον τόμο: ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ “Νέες τεχνολογίες στις τράπεζες και επιπτώσεις στην απασχόληση”, εκδ. ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ 2018, σελ. 7-8.

Το Supreme Court και η προσωπικότητα του δικαστή. Βιβλιοκριτική στον τόμο: J. Rosen, Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, (πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου, εισαγωγή – μετάφραση από τα αγγλικά: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα, Παπαζήση, Αθήνα 2016, 423 σελ.), The Book’s Journal, 75/2017.

Πρόλογος στο βιβλίο των Κ. Μενουδάκου, Χ. Ράμμου, Α. Σακελλαροπούλου, Ι. Σαρμά, Χ. Κοσμίδη, Α. Φωτιάδου, “Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας”, Σάκκουλας 2016, σελ. VII-X.

Παρουσίαση των δυο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά. Ομιλία Ξ. Κοντιάδη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δύο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά, Res Publica I. Το Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους, 776 σελ.  και Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση, 754 σελ., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 (περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 66/2016, σελ. 931-936).