Άλλες Δημοσιεύσεις

Πρόλογος στο βιβλίο του Γιώργου Σιακαντάρη “Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;”, εκδ. Αλεξάνδρεια 2024, σελ. 11-23.

Δημόσιος έπαινος Ιωάννη Σαρμά κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, στις 23.11.2022

Πρόλογος στο βιβλίο της Φερενίκης Παναγοπούλου-Κουτνατζή “Περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε περίοδο πανδημίας: Μία ηθικο-συνταγματική θεώρηση”, εκδ. eΠΟΛΙΤΕΙΑ 2021, σελ. 9-10.

Πρόλογος στο βιβλίο της Βασιλικής Μελέτη “Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση. Η ισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 17-21.

Πρόλογος στο βιβλίο της Παρασκευής Δραμαλιώτη: “Το επιτελικό κράτος. Ρυθμιστική συνοχή και συντονισμός στο Κέντρο Διακυβέρνησης”, εκδ. Παπαζήσης 2020, σελ. 11-20.

Πρόλογος στο βιβλίο του Α. Κουτσόλαμπρου, Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ. Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών, Νομική Βιβλιοθήκη 2020, σελ. IX-XIV.

Πρόλογος στον τόμο: Ε. Μπαλτά (επιμ.) Δημόσια Διακυβέρνηση. Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο αιώνα, εκδ. Σάκκουλα, 2019, σελ. V-VI. Σε συνεργασία με Β. Κέφη και Σ. Κτιστάκη.

Πρόλογος στο βιβλίο του Ι. Σαρμά, “Η δίκαιη ισορροπία” – Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκδ. Σάκκουλα, 2018, σελ. VII-XI

Πρόλογος στο βιβλίο της Β. Γεωργοπούλου, Κοινοβουλευτική αντιπολίτευση – Θεσμικές διαστάσεις και πολιτική πράξη 1975-2015, εκδ. Παπαζήσης, 2019, σελ. 13-16

Πρόλογος στο βιβλίο του Α. Κουτσόλαμπρου, Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ. Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών, Νομική Βιβλιοθήκη 2020

Γιάννης Κυριόπουλος: σήμερα πιο επίκαιρος, πιο διαυγής και πιο αναγκαίος παρά ποτέ, στον Τιμητικό Τόμο: Κ. Σουλιώτη (επιμ.), Για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ σε Επίτιμο Διδάκτορα, εκδ. Παπαζήση 2017, σελ. 17-22.

Πρόλογος στον τόμο: ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ “Νέες τεχνολογίες στις τράπεζες και επιπτώσεις στην απασχόληση”, εκδ. ΙΝ.Ε./ΟΤΟΕ 2018, σελ. 7-8.