Άλλες Δημοσιεύσεις

Το Supreme Court και η προσωπικότητα του δικαστή. Βιβλιοκριτική στον τόμο: J. Rosen, Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, (πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελλαρίου, εισαγωγή – μετάφραση από τα αγγλικά: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα, Παπαζήση, Αθήνα 2016, 423 σελ.), The Book’s Journal, 75/2017.

Πρόλογος στο βιβλίο των Κ. Μενουδάκου, Χ. Ράμμου, Α. Σακελλαροπούλου, Ι. Σαρμά, Χ. Κοσμίδη, Α. Φωτιάδου, “Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας”, Σάκκουλας 2016, σελ. VII-X.

Παρουσίαση των δυο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά. Ομιλία Ξ. Κοντιάδη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δύο πρόσφατων Τόμων του Πέτρου Ι. Παραρά, Res Publica I. Το Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους, 776 σελ.  και Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση, 754 σελ., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 (περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου, τχ. 66/2016, σελ. 931-936).

Τα νέα δικαιώματα. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλας 2001, 280 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 11/2/2001).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλας 2001, 280 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 11/2/2001).

Στην εποχή της αβεβαιότητας. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Α. Λοβέρδου, Η νέα τρομοκρατία. Με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, Ίνδικτος 2001, 96 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 2/12/2001).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Α. Λοβέρδου, Η νέα τρομοκρατία. Με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, Ίνδικτος 2001, 96 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 2/12/2001).

Η τρόικα και οι συμβολισμοί. Μια τεκμηριωμένη ανασύνθεση του λόγου της δημοκρατικής παράταξης στον Μεσοπόλεμο. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Ν. Παπαχρήστου, Ελ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου. Η δημοκρατική παράταξη στον Μεσοπόλεμο: Προσέγγιση του πολιτικού λόγου για τους θεσμούς, University Studio Press / Έκφραση 2001, 171 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 30/3/2002).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Ν. Παπαχρήστου, Ελ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου. Η δημοκρατική παράταξη στον Μεσοπόλεμο: Προσέγγιση του πολιτικού λόγου για τους θεσμούς, University Studio Press / Έκφραση 2001, 171 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 30/3/2002).

Τα όρια της ανοχής. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Προστασία κατά του ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης. Ένα συνταγματικό δίλημμα, Παπαζήσης 2001, 270 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 28/4/2002).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Προστασία κατά του ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης. Ένα συνταγματικό δίλημμα, Παπαζήσης 2001, 270 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 28/4/2002).

Η αποκρυπτογράφηση και η μέτρηση. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Έρευνες-δημοσκοπήσεις, Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη 2001, σελ. 309 (εφημερίδα “Το Βήμα”, 20/5/2001)

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Έρευνες-δημοσκοπήσεις, Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη 2001, σελ. 309 (εφημερίδα "Το Βήμα", 20/5/2001)

Πρόλογος στον Τόμο του Σ. Μηναΐδη, “Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας (Οι πρωτόλειες εξωσυνταγματικές συνιστώσες του “δικαίου έκτακτης ανάγκης”)”, Σάκκουλας, 2015, σ. 13-18.

Πρόλογος στον τόμο “Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιστορία τους (1797-1875)”, εκδ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Αθήνα 2012, σελ. 7-8.

Μετάφραση – Σχόλιο στον εναρκτήριο λόγο του Αμερικανού Προέδρου John Adams στον τόμο: Αντ. Μακρυδημήτρη, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Κων. Καπλή (επιμ.), Οι εναρκτήριοι λόγοι των Aμερικανών Προέδρων, 1789-2009. Από τον George Washington έως τον Barack Obama, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 35-43.

Εξουσία, κοινωνικό κράτος και εκπαίδευση στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Δημόσιος έπαινος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Δημοσιεύθηκε στο: http://www.constitutionalism.gr/site/?p=941, 18/7/2011.