Άλλες Δημοσιεύσεις

Τα νέα δικαιώματα. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλας 2001, 280 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 11/2/2001).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλας 2001, 280 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 11/2/2001).

Στην εποχή της αβεβαιότητας. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Α. Λοβέρδου, Η νέα τρομοκρατία. Με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, Ίνδικτος 2001, 96 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 2/12/2001).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Α. Λοβέρδου, Η νέα τρομοκρατία. Με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, Ίνδικτος 2001, 96 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 2/12/2001).

Η τρόικα και οι συμβολισμοί. Μια τεκμηριωμένη ανασύνθεση του λόγου της δημοκρατικής παράταξης στον Μεσοπόλεμο. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Ν. Παπαχρήστου, Ελ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου. Η δημοκρατική παράταξη στον Μεσοπόλεμο: Προσέγγιση του πολιτικού λόγου για τους θεσμούς, University Studio Press / Έκφραση 2001, 171 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 30/3/2002).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Ν. Παπαχρήστου, Ελ. Βενιζέλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου. Η δημοκρατική παράταξη στον Μεσοπόλεμο: Προσέγγιση του πολιτικού λόγου για τους θεσμούς, University Studio Press / Έκφραση 2001, 171 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 30/3/2002).

Τα όρια της ανοχής. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Προστασία κατά του ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης. Ένα συνταγματικό δίλημμα, Παπαζήσης 2001, 270 σελ. (εφημερίδα “Το Βήμα”, 28/4/2002).

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Ανθόπουλου, Προστασία κατά του ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης. Ένα συνταγματικό δίλημμα, Παπαζήσης 2001, 270 σελ. (εφημερίδα "Το Βήμα", 28/4/2002).

Η αποκρυπτογράφηση και η μέτρηση. Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Έρευνες-δημοσκοπήσεις, Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη 2001, σελ. 309 (εφημερίδα “Το Βήμα”, 20/5/2001)

Βιβλιοκριτική στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Έρευνες-δημοσκοπήσεις, Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη 2001, σελ. 309 (εφημερίδα "Το Βήμα", 20/5/2001)

Πρόλογος στον Τόμο του Σ. Μηναΐδη, “Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας (Οι πρωτόλειες εξωσυνταγματικές συνιστώσες του “δικαίου έκτακτης ανάγκης”)”, Σάκκουλας, 2015, σ. 13-18.

Πρόλογος στον τόμο “Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιστορία τους (1797-1875)”, εκδ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Αθήνα 2012, σελ. 7-8.

Μετάφραση – Σχόλιο στον εναρκτήριο λόγο του Αμερικανού Προέδρου John Adams στον τόμο: Αντ. Μακρυδημήτρη, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Κων. Καπλή (επιμ.), Οι εναρκτήριοι λόγοι των Aμερικανών Προέδρων, 1789-2009. Από τον George Washington έως τον Barack Obama, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 35-43.

Εξουσία, κοινωνικό κράτος και εκπαίδευση στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Δημόσιος έπαινος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Δημοσιεύθηκε στο: http://www.constitutionalism.gr/site/?p=941, 18/7/2011.

Σύνταγμα, πολιτική και δημόσια σφαίρα. Η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου. Πρόλογος στον τόμο: Σπ. Μακρή, Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, πολιτεία και πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 25-34.

Εις μνήμην Αντωνίου Ι. Πετρόγλου. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2008, σελ. 5-6, https://www.efimdd.gr/DE35261F.el.aspx.

Ο Δημήτρης Τσάτσος ως κοσμοπολίτης συνταγματολόγος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια ζωή για το Δίκαιο – για την Πολιτεία – για την Ευρώπη – για την Πολιτική – για τη Διδασκαλία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 33-40.