Άλλες Δημοσιεύσεις

Σύνταγμα, πολιτική και δημόσια σφαίρα. Η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου. Πρόλογος στον τόμο: Σπ. Μακρή, Για μια ριζοσπαστική δημοκρατία. Συνταγματισμός, πολιτεία και πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 25-34.

Εις μνήμην Αντωνίου Ι. Πετρόγλου. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2008, σελ. 5-6, https://www.efimdd.gr/DE35261F.el.aspx.

Ο Δημήτρης Τσάτσος ως κοσμοπολίτης συνταγματολόγος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια ζωή για το Δίκαιο – για την Πολιτεία – για την Ευρώπη – για την Πολιτική – για τη Διδασκαλία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 33-40.

Πρόλογος στο βιβλίο της Λ. Παπαδοπούλου, Το Γερμανικό Εκλογικό Σύστημα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, εκδ. Παπαζήση, 2007, σελ. 7-11

ΣτΕ 2731/1997 (Τμήμα Ε΄), Εγνατία οδός – βιότοπος καφετιάς αρκούδας.

Νόμος και Φύση 1998, σελ. 451-454.

ΣτΕ 540/1999 (Ολομ.), Ανώτατο όριο σε εφάπαξ ασφαλιστικές παροχές. Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 4/1999, σελ. 985-986.

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 4/1999, σελ. 985-986.

ΣτΕ 2581/2000, Αντισυνταγματικός και ο νεώτερος νόμος περί Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής.

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 11/2001, σελ. 892-893.

Ε.Α. ΣτΕ 183/2001, Ασυμβίβαστο ιδιοτήτων σε επιχειρήσεις ΜΜΕ και συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών. Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, τεύχος 4/2001, σελ. 357-358.

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, τεύχος 4/2001, σελ. 357-358.

The Legal Form of Government of Imbros and Tenedos: Guarantees and Violations στον τόμο: K. Stoforos/O. Krassagaki (Ed.), Imbros, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 17-23.

Το νομικό καθεστώς της Ίμβρου και της Τενέδου. Εγγυήσεις και παραβιάσεις στον τόμο: Κ. Στοφόρος/Ο. Κρασαγάκη (επιμ.), Ίμβρος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 15-21.

στον τόμο: Κ. Στοφόρος/Ο. Κρασαγάκη (επιμ.), Ίμβρος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1998, σελ. 15-21.