Άρθρα

Comparative Constitutional Change: A New Academic Field (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), στον τόμο: Handbook of Comparative Constitutional Change, Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou(Eds), Routledge Handbook, 2020, σελ. 1-21.

Πανδημία, κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Κράτος και Σύνταγμα μπροστά στην υγειονομική κρίση (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2020, σελ. 17 επ.

Μετάφραση στα ελληνικά του εργαλείου δεικτών φόρτου εργασίας για τις ανάγκες σε προσωπικό (Workload Indicators of Staffing Needs), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (σε συνεργασία με τους Φ. Γιαλαμά, Μ. Σαρίδη, Π. Πρεζεράκο, Γ. Πολλάρη, K. Σουλιώτη), στο περιοδικό “Archives of Hellenic Medicine”, τεύχος 36/2019, σελ.1-10

Μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (σε συνεργασία με την Εύη Δραμαλιώτη), στον τόμο: Ξ. Κοντιάδης, Αχ. Αιμιλιανίδης, Χ. Ανθόπουλος (επιστημονική επιμέλεια), Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση, εκδ. Σάκκουλα, 2019, σελ. 195-235.

The Constitution of Greece: EU Membership Perspectives (σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Παπαχαραλάμπους και Χρήστο Παπαστυλιανό), στον τόμο: Anneli Albi, Samo Bardutzky (Eds), National Constitutions in European and Global Governance: Democrady, Rights, the Rule of Law, Springer Open, 2019, σελ. 641-683.

Investigation, Recording and Assessment of Professional Education Needs of the Health Sector Personnel in Greece via Delphi Technique (σε συνεργασία με τους Μ. Βόβα-Χατζή, Μ. Σαρίδη, Α. Τζιμογιάννη, Κ. Σουλιώτη), International Journal of Caring Sciences, 2019, Volume 12, Issue 2, Page 737.

Introduction: Imposition in Making and Changing Constitutions (σε συνεργασία με τον Richard Albert και την Αλκμήνη Φωτιάδου), στον τόμο: R. Albert/X. Contiades/A. Fotiadou (Eds), The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions. Routledge 2019, σελ. 1-12.

Imposed Constitutions: Heteronomy and (Un)amendability (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στον τόμο: R. Albert/X. Contiades/A. Fotiadou (Eds), The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions. Routledge 2019, σελ. 15-33.

The implementation process of the Workload Indicators Staffing Need (WISN) method by WHO in determining midwifery staff requireme(σε συνεργασία με τους Φ. Γιαλαμά, Μ. Σαρίδη, Π. Πρεζεράκο, Γ. Πολλάρη, K. Σουλιώτη), στο περιοδικό “European Journal of Midwifery”, τεύχος 3/2019, σελ. 1-13. The implementation process of the Workload Indicators Staffing Need (WISN) method by WHO in determining midwifery staff requirements in Greek Hospitalsnts in Greek Hospitals

Constitutional Resilience and Unamendability. Amendment Powers as Mechanisms of Constitutional Resilience (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο περιοδικό “European Journal of Law Reform”, τεύχος 21(3)/2019, σελ. 243-258.

Constitutional Resilience and Constitutional Failure in the Face of Crisis: The Greek Case (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στον τόμο: Tom Ginsburg, Mark D Rosen, Georg Vanberg (Eds), Constitutions in Times of Financial Crisis, Cambridge University Press, 2019, σελ.261-282.

Συνταγματικοί περιορισμοί του εκλογικού συστήματος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης(σε συνεργασία με τον Κ. Παπανικολάου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2/2018, σελ. 130-147.