Άρθρα

Facing the Financial Crisis: The Greek Constitutional Experience (σε συνεργασία με την Alkmene Fotiadou), Περιοδικό e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, τχ. 1/2022, σελ. 28-39, https://www.epoliteia.gr/e-journal/2022/01/21/e-politeia-teyxos-1o-ianouarios-martios-2022/

Η αναθεώρηση του 2001 και η συμβολή της στη συνταγματική ανθεκτικότητα. Μία αποτίμηση 20 χρόνια μετά (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6/2021

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας, στον τόμο: Θ. Γεωργακόπουλος (επίμ.), Δέκα μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα, Καστανιώτης 2021, σ. 29-44

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους εργαζόμενους, προνόμια και κυρώσεις (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο: Δίκαιο Τεχνολογίας και επικοινωνίας, 2/2021, σελ. 201-203.

Προοίμιο, στον τόμο: Ι. Σαρμάς, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος (επιστ. δ/νση), ΕΣΔΑ: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, (σελ. 5-23, Σάκκουλας, 2021).

Επίμετρο στο βιβλίο του Θανάση Διαμαντόπουλου: “Θανατική ποινή ή σωφρονιστική πολιτική; Σε μια κοινωνία που επιδιώκει ασφάλεια και δικαιοσύνη”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 77-79.

Ο νέος θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, www.syntagmawatch.gr, 23/4/2021

Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας σε ραδιοφωνικό σταθμό-Γνωμοδότηση στο: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2021, σελ. 134-141.

Δικαιώματα και Πανδημία, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 84/2020, Σάκκουλας, σελ. 315-320.

Μια πρόταση για τις υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη, (σε συνεργασία με τους K. Αθανασάκης, E. Θηραίος, K. Σουλιώτης, Ι. Κυριόπουλος), στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2020, 37(5):583-587

Comparative Constitutional Change: A New Academic Field (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), στον τόμο: Handbook of Comparative Constitutional Change, Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou(Eds), Routledge Handbook, 2020, σελ. 1-21.

Πανδημία, κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Κράτος και Σύνταγμα μπροστά στην υγειονομική κρίση (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2020, σελ. 17 επ.