Άρθρα

Προοίμιο, στον τόμο: Ι. Σαρμάς, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος (επιστ. δ/νση), ΕΣΔΑ: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, (σελ. 5-23, Σάκκουλας, 2021).

Επίμετρο στο βιβλίο του Θανάση Διαμαντόπουλου: “Θανατική ποινή ή σωφρονιστική πολιτική; Σε μια κοινωνία που επιδιώκει ασφάλεια και δικαιοσύνη”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 77-79.

Ο νέος θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, www.syntagmawatch.gr, 23/4/2021

Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας σε ραδιοφωνικό σταθμό-Γνωμοδότηση στο: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2021, σελ. 134-141.

Δικαιώματα και Πανδημία, στο: Δικαιώματα του ανθρώπου. Επιθεώρηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 84/2020, Σάκκουλας, σελ. 315-320.

Μια πρόταση για τις υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη, (σε συνεργασία με τους K. Αθανασάκης, E. Θηραίος, K. Σουλιώτης, Ι. Κυριόπουλος), στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2020, 37(5):583-587

Comparative Constitutional Change: A New Academic Field (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), στον τόμο: Handbook of Comparative Constitutional Change, Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou(Eds), Routledge Handbook, 2020, σελ. 1-21.

Πανδημία, κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Κράτος και Σύνταγμα μπροστά στην υγειονομική κρίση (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2020, σελ. 17 επ.

Μετάφραση στα ελληνικά του εργαλείου δεικτών φόρτου εργασίας για τις ανάγκες σε προσωπικό (Workload Indicators of Staffing Needs), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (σε συνεργασία με τους Φ. Γιαλαμά, Μ. Σαρίδη, Π. Πρεζεράκο, Γ. Πολλάρη, K. Σουλιώτη), στο περιοδικό “Archives of Hellenic Medicine”, τεύχος 36/2019, σελ.1-10

Μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (σε συνεργασία με την Εύη Δραμαλιώτη), στον τόμο: Ξ. Κοντιάδης, Αχ. Αιμιλιανίδης, Χ. Ανθόπουλος (επιστημονική επιμέλεια), Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση, εκδ. Σάκκουλα, 2019, σελ. 195-235.

The Constitution of Greece: EU Membership Perspectives (σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Παπαχαραλάμπους και Χρήστο Παπαστυλιανό), στον τόμο: Anneli Albi, Samo Bardutzky (Eds), National Constitutions in European and Global Governance: Democrady, Rights, the Rule of Law, Springer Open, 2019, σελ. 641-683.

Investigation, Recording and Assessment of Professional Education Needs of the Health Sector Personnel in Greece via Delphi Technique (σε συνεργασία με τους Μ. Βόβα-Χατζή, Μ. Σαρίδη, Α. Τζιμογιάννη, Κ. Σουλιώτη), International Journal of Caring Sciences, 2019, Volume 12, Issue 2, Page 737.