Άρθρα

Το κανονιστικό περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 267-286.

Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας - 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 267-286.

Νομική ερμηνευτική και δημόσια διαβούλευση στο συνταγματικό δίκαιο στον τόμο: Σύνταγμα – Ελληνική Πολιτεία – Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 265-292.

στον τόμο: Σύνταγμα - Ελληνική Πολιτεία - Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 265-292.

Η διαρχία σε κυβέρνηση και κόμμα ως συνταγματικό πρόβλημα. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 24/2004, σελ. 1279-1290.

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 24/2004, σελ. 1279-1290.

Η σχέση πολιτικών κομμάτων και ανεξάρτητων αρχών μεταξύ έντασης και συμπληρωματικότητας: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ή αποπολιτικοποίηση της δημοκρατίας; στον τόμο: Δ.Θ. Τσάτσου/Ξ.Ι. Κοντιάδη (επιμ.), Το Μέλλον των Πολιτικών Κομμάτων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 121-149.

στον τόμο: Δ.Θ. Τσάτσου/Ξ.Ι. Κοντιάδη (επιμ.), Το Μέλλον των Πολιτικών Κομμάτων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 121-149.

Zu einer neuen Epoche des Konstitutionalismus in der Risikogesellschaft? στον τόμο: P. Haeberle/M. Morlok/V. Skouris (Hrsg.), Festschrift fur Dimitris Th. Tsatsos, εκδ. Nomos, Baden-Baden 2003, σελ. 78-97.

στον τόμο: P. Haeberle/M. Morlok/V. Skouris (Hrsg.), Festschrift fur Dimitris Th. Tsatsos, εκδ. Nomos, Baden-Baden 2003, σελ. 78-97.

Η δημοκρατική αρχή ως οργανωτική βάση της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης. στον τόμο: Α. Μανιτάκη/Λ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Η Προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 243-273. Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, τεύχος 4/2003, σελ. 621-647.

στον τόμο: Α. Μανιτάκη/Λ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Η Προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 243-273.
Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Το Σύνταγμα", τεύχος 4/2003, σελ. 621-647.

Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική αλληλεγγύη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 10/538, Οκτώβριος 2003, σελ. 721-736.

Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 10/538, Οκτώβριος 2003, σελ. 721-736.

Social Rights in the Draft Constitutional Treaty στον τόμο: I. Pernice/M. Poiares Maduro (Eds.), A Constitution for the European Union: First Comments on the 2003 – Draft of the European Convention, εκδ. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2004, σελ. 59-74. Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 20/2003, σελ. 1081-1106.

στον τόμο: I. Pernice/M. Poiares Maduro (Eds.), A Constitution for the European Union: First Comments on the 2003 - Draft of the European Convention, εκδ. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2004, σελ. 59-74.
Επίσης δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 20/2003, σελ. 1081-1106.

Η ρητή συνταγματοποίηση της αρχής του κοινωνικού κράτους και η σημασία της ενόψει της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης στον τόμο: Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου/Γ. Αμίτση (επιμ.), Μελέτες κοινωνικού δικαίου και κοινωνικής πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002, σελ. 193-234. Δημοσιεύθηκε επίσης στον τόμο: Κ. Γώγου (επιμ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 99-129.

στον τόμο: Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου/Γ. Αμίτση (επιμ.), Μελέτες κοινωνικού δικαίου και κοινωνικής πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002, σελ. 193-234.
Δημοσιεύθηκε επίσης στον τόμο: Κ. Γώγου (επιμ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 99-129.

Αντισυνταγματική η μείωση του επιδόματος των πολύτεκνων οικογενειών. Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 1095/2001. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 13/2002, σελ. 197-206.

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 13/2002, σελ. 197-206.

Οι αθέατες επιπτώσεις της συνταγματικής αναθεώρησης στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, εκδ. Α. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 67-98.

στον τόμο: Χ. Βερναρδάκη (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, εκδ. Α. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 67-98.

Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 3/519, Μάρτιος 2002, σελ. 161-179.

Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, τεύχος 3/519, Μάρτιος 2002, σελ. 161-179.