Άρθρα

Η υπέρβαση της κρίσης των θεσμών προϋποθέτει ρήξη; στον τόμο Θ. Διαμαντόπουλου, Θεσμοί: Κρίση και ρήξη, εκδ. Πατάκη, 2016, σελ. 164-168.

Συμβατότητα με κανόνες και αρχές δικαίου υπέρτερου τυπικού κύρους των διατάξεων του ν. 4254/2014 για την περικοπή εγγυημένων τιμών αποζημίωσης παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (σε συνεργασία με τους Φ. Σπυρόπουλο, Γ. Σωτηρέλη και Αντ. Μεταξά), ΤοΣ 1/2016, σελ. 259-287.

Κριτική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, 58(1)/2016, σελ. 72-74. Δημοσιεύθηκε επίσης στον τόμο: Α. Αναγνώστου-Δεδούλη/Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη(επιμ.), Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2016, σελ. 277-282.

Κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης στον τόμο: Α-Ι.Δ. Μεταξά (επιμ.), Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης. IV. Πολιτική Κοινωνιολογία, εκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2016, σελ. 131-142.

Η προληπτική λειτουργία του κράτους πρόνοιας στον τόμο: Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Κρεμαλή, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 29-42.

The Determinants of Constitutional Amendability: amendment models or amendment culture (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο περιοδικό “European Constitutional Law Review”, τχ. 12(1)/2016, σ. 192-211.

Το αντισυνταγματικό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ως επιστέγασμα της κρίσης (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 5/2015, σελ. 552-558. Δημοσιεύθηκε επίσης στα “Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης”, τεύχος 8/2016, σελ. 89-100.

Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα στην κρίση; (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 4/2015, σελ. 394-416.

Άντεξαν τα Συντάγματα μπροστά στην κρίση; The books’ journal, τεύχος 60/2015, σελ. 42-44.

Access to Care for Multiple Sclerosis in Times of Economic Crisis in Greece – the HOPE II Study (σε συνεργασία με τους Κ. Σουλιώτη, Ε. Αλεξοπούλου, Μ. Παπαγεωργίου, Α. Πολίτη, Π. Λίτσα), στο περιοδικό: “International Journal of Health Policy and Management”, 5(2)/2015, σελ. 83-89.  Access to Care for Multiple Sclerosis in Times of Economic Crisis in Greece – the HOPE II Study 

Europäisches Krisenmanagement und nationale Verfassungswirklichkeit – Die Nehmerländer στον τόμο: P. Brandt (Επιμ.), Verfassung und Krise, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag 2015, σ. 37-56.

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), στο: Constitutional Change through Euro Crisis Law , EUI Law Department Papers, 7.7.2015.  http://eurocrisislaw.eui.eu/news/the-greek-referendum-unconstitutional-and-undemocratic-by-xenophon-contiades-and-alkmene-fotiadou/